Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục T. 10 S. 1 (2020)

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục T. 10 S. 1 (2020)

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 T. 10 S. 1 (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

DOI: https://doi.org/10.47393/jshe.v10i1

Đã xuất bản: Mar 27, 2020

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục 

BIẾN ĐỔI QUAN HỆ TỘC NGƯỜI Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

Mar 27, 2020

 1-6 Trần Thị Mai An, Nguyễn Xuân Hồng

 

“NHÂN VỊ ĐÀN BÀ” - QUYỀN NĂNG CỦA “CÁI KHÁC” TRONG “ĐỒNG TỬ” CỦA VI THÙY LINH

Mar 27, 2020

 7-26 Bùi Bích Hạnh, Trần Hải Dương

 

NỖ LỰC NGOẠI GIAO CỦA RUMANI VỚI HOA KỲ VỀ VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1966 - 1973)

Mar 27, 2020

 27-36 Nguyễn Thế Hà, Dan Vătăman

 

HÁT NÓI DƯƠNG KHUÊ - SỰ TIẾP NỐI MẠCH VĂN CHƯƠNG CỦA NGƯỜI TÀI TỬ

Jan 16, 2021

 37-42 Hà Ngọc Hòa

 

MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Mar 1, 2020

 43-49 Trịnh Quỳnh Đông Nghi

 

MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG NÓI NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN SỐ TỪ

Jan 16, 2021

 50-56 Bùi Trọng Ngoãn

 

SỰ ĐỌC, NHÌN TỪ TIỂU THUYẾT CÔ ĐỘC CỦA UÔNG TRIỀU

Jan 16, 2021

 57-64 Lê Kim Ngọc

 

TIỂU THUYẾT PATRICK MODIANO NHÌN TỪ “LÍ THUYẾT VỀ SỰ TRÔI DẠT” CỦA GUY DEBORD

Mar 2, 2020

 65-72 Trần Thanh Nhàn

 

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA HOA KỲ VÀ TÂY ẤN THUỘC ANH (1823 - 1846)

Mar 25, 2020

 73-86 Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Kim Tiến

 

NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC ĐỊA LÍ TRONG CÁC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Mar 25, 2020

 87-94 Nguyễn Văn Thái

 

SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ, SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Jan 16, 2021

 95-101 Trịnh Đông Thư

 

QUAN NIỆM ĐỔI MỚI THƠ CA, NHÌN TỪ THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Jan 16, 2021

 102-111 Trần Mạnh Tiến , Nguyễn Thanh Trường

 

PHẠM TRÙ THÁI ĐỘ VÀ THANG ĐỘ TRONG BÀI BÁO VỀ COVID-19 NHÌN TỪ LÍ THUYẾT ĐÁNH GIÁ

Jan 16, 2021

 112-118 Võ Nguyễn Thùy Trang

 

CÂU HỎI TRONG TÁC PHẨM PHỎNG VẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG

Mar 2, 2020

 119-128 Trần Thị Tuyết


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com