Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục T. 10 S. 1 (2020)

 T. 10 S. 1 (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

DOI: https://doi.org/10.47393/jshe.v10i1

Đã xuất bản: Mar 27, 2020

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục 

BIẾN ĐỔI QUAN HỆ TỘC NGƯỜI Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

Mar 27, 2020

 1-6 Trần Thị Mai An, Nguyễn Xuân Hồng

 

“NHÂN VỊ ĐÀN BÀ” - QUYỀN NĂNG CỦA “CÁI KHÁC” TRONG “ĐỒNG TỬ” CỦA VI THÙY LINH

Mar 27, 2020

 7-26 Bùi Bích Hạnh, Trần Hải Dương

 

NỖ LỰC NGOẠI GIAO CỦA RUMANI VỚI HOA KỲ VỀ VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1966 - 1973)

Mar 27, 2020

 27-36 Nguyễn Thế Hà, Dan Vătăman

 

HÁT NÓI DƯƠNG KHUÊ - SỰ TIẾP NỐI MẠCH VĂN CHƯƠNG CỦA NGƯỜI TÀI TỬ

Jan 16, 2021

 37-42 Hà Ngọc Hòa

 

MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Mar 1, 2020

 43-49 Trịnh Quỳnh Đông Nghi

 

MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG NÓI NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN SỐ TỪ

Jan 16, 2021

 50-56 Bùi Trọng Ngoãn

 

SỰ ĐỌC, NHÌN TỪ TIỂU THUYẾT CÔ ĐỘC CỦA UÔNG TRIỀU

Jan 16, 2021

 57-64 Lê Kim Ngọc

 

TIỂU THUYẾT PATRICK MODIANO NHÌN TỪ “LÍ THUYẾT VỀ SỰ TRÔI DẠT” CỦA GUY DEBORD

Mar 2, 2020

 65-72 Trần Thanh Nhàn

 

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA HOA KỲ VÀ TÂY ẤN THUỘC ANH (1823 - 1846)

Mar 25, 2020

 73-86 Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Kim Tiến

 

NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC ĐỊA LÍ TRONG CÁC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Mar 25, 2020

 87-94 Nguyễn Văn Thái

 

SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ, SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Jan 16, 2021

 95-101 Trịnh Đông Thư

 

QUAN NIỆM ĐỔI MỚI THƠ CA, NHÌN TỪ THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Jan 16, 2021

 102-111 Trần Mạnh Tiến , Nguyễn Thanh Trường

 

PHẠM TRÙ THÁI ĐỘ VÀ THANG ĐỘ TRONG BÀI BÁO VỀ COVID-19 NHÌN TỪ LÍ THUYẾT ĐÁNH GIÁ

Jan 16, 2021

 112-118 Võ Nguyễn Thùy Trang

 

CÂU HỎI TRONG TÁC PHẨM PHỎNG VẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG

Mar 2, 2020

 119-128 Trần Thị Tuyết

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top