Tài liệu "1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án" - Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Tên tác giả:
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Tên tài liệu:
1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án

Hà Nội, 2023
----------
Share your research, Maximize your impacts
Tags

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top