Thư mời viết bài cho HTKH QG "Phát thuy truyền thống "Phụng đạo, yêu nước, hộ Quốc, an Dân" của Phật giáo thời kỳ Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh hướng tới hùng cường"

Thư mời viết bài cho HTKH QG "Phát thuy truyền thống "Phụng đạo, yêu nước, hộ Quốc, an Dân" của Phật giáo thời kỳ Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh hướng tới hùng cường"

Hội thảo tập trung vào một số nội dung:

Bối cảnh lịch sử hình thành, phát triển Phật giáo thời Lý, Trần.

Lý luận chung về truyền thống "Phụng đạo yêu nước, hộ Quốc, an Dân"

Truyền thống "Phụng đạo yêu nước, hộ Quốc, an Dân" của Phật giáo Việt Nam thời đại Lý, Trần

Vai trò "Phụng đạo yêu nước, hộ Quốc, an Dân" của các thiền sư thời kỳ Lý, Trần (cụ Lê Nghĩa, Từ Đạo Hạnh...)

Những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong việc "Phụng đạo yêu nước, hộ Quốc, an Dân"

Hạn thu bài: 15/7 - 20/10

Thời gian tổ chức hội thảo: 01/2024

----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top