Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 - Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 - Hội đồng Giáo sư Nhà nước 

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản năm 2023

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2023

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - Động lực năm 2023

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2023

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2023

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2023

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2023

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học năm 2023

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm năm 2023

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2023

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2023

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Trái đất - Mỏ năm 2023

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2023

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2023

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2023

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học năm 2023

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2023

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2023

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học / Nhân học năm 2023

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2023

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi năm 2023

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2023

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2023

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2023

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2023

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2023

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2023

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2023


----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top