Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về Kinh tế và Luật học

Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về Kinh tế và Luật học

Tạp chí Kinh tế và Luật học
Bạn nhận bài đến 21/5/2023

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top