Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về các ngành Khoa học và Kỹ thuật

Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về các ngành Khoa học và Kỹ thuật

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật

Hạn nhận bài đến 15/5/2023

----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top