Đăng bài hội thảo chuyên ngành luật, tháng 7 năm 2023

Đăng bài hội thảo chuyên ngành luật, tháng 7 năm 2023

Thông tin đăng báo tạp chí, hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh và giảng viên

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN "Luật học: những vấn đề cấp thiết lý luận và thực tiễn" ngày 5 tháng 7 năm 2023

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top