Bộ sưu tập tài liệu liên quan đến triết học Nga, tư tưởng Nga bằng tiếng Việt (cập nhật 2023)

Bộ sưu tập tài liệu liên quan đến triết học Nga, tư tưởng Nga bằng tiếng Việt (cập nhật 2023)


 

S.A. Niznhikov

Cuộc tranh luận giữa những người duy phương Tây và những duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga

PDF DOWNLOAD

 

PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng và ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

Triết học Nga trước 1917 và triết học Xô Viết: sự liên tục hay gián đoạn? 

PDF DOWNLOAD

 

PGS. TS. Lê Công Sự        

Lev Tolstoi và quan điểm không chống lại cái ác bằng bạo lực

PDF DOWNLOAD

 

TS. Mai K Đa và NCS. Lê Thị Hồng Phượng             

Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky

PDF DOWNLOAD

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền và NCS. Nguyễn Thị Kim Thanh

Quan niệm của Nikolai Berdyaev về tha hoá con người nhìn từ lý luận tha hoá của C. Mác

PDF DOWNLOAD

 

TS. Phan Thành Nhâm và TS. Phạm Thị Kim Ngân

Sự thống nhất và khác biệt giữa đạo đức và pháp quyền trong triết học đạo đức của Vladimir Soloviev

PDF DOWNLOAD

 

Đặng Tuấn Dũng

Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa tân Á – Âu của Aleksandr Dugin

PDF DOWNLOAD


HVCH. Nguyễn Anh Chung

Quan niệm về lịch sử của Alexander Herzen trong tác phẩm “Từ bờ bên kia”

PDF DOWNLOAD


TS. Phạm Hoàng Giang và Lê Ngọc Hiển

Tư tưởng của Nikolay Berdyaev về triết học lịch sử trong tác phẩm ý nghĩa của lịch sử - trải nghiệm triết học số phận con người

PDF DOWNLOAD

 

NCS. Bùi Xuân Hoá

Triết học Nga trong bối cảnh biến động chính trị - xã hội cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX

PDF DOWNLOAD


TS. Lương Thị Thu Hường và Ths. Ngô Thị Hường

Quan điểm của Fyodor Dostoevsky về cái ác qua tác phẩm “Tội ác và hình phạt” 

PDF DOWNLOAD


ThS. NCS. Đỗ Quang Huy

Triết học tôn giáo của Semyon Frank - đặc trưng và một số suy ngẫm

PDF DOWNLOAD


TS. Nguyễn Thị Phương Mai

Quan điểm của Lev Tolstoy về tự do trong giáo dục

PDF DOWNLOAD


TS. Mai Diệu Anh             

Triết học Mác - Lênin ở nước Nga - Xô Viết thế kỷ XX và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam

PDF DOWNLOAD


TS. Hà Thị Bắc và TS. Nguyễn Văn Hùng  

Một số quan điểm của V.I. Lênin về nhà nước chuyên chính vô sản và sự vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay        

PDF DOWNLOAD


PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình và TS. Nguyễn Minh Tuấn

Tư tưởng của Lênin về giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho thanh niên trong tác phẩm “Nhiệm vụ của đoàn thanh niên”

PDF DOWNLOAD

 

TS. Đặng Hà Chi

Ilyencov và các luận giải về cái tư tưởng

PDF DOWNLOAD


TS. Phạm Văn Chung      

Một số nội dung thể hiện xu hướng đổi mới đạo đức học ở Nga hiện nay

PDF DOWNLOAD


TS. Trần Thị Điểu và NCS. Phan Thị Hoàng Mai     

Văn phong triết học E.V. Ilyencov

PDF DOWNLOAD


Phạm Minh Đức và Trần Ngọc Thuý         

Mối quan hệ giữa vật chất và tư duy trong “Vũ trụ học tinh thần” của Evald Ilyenkov         

PDF DOWNLOAD

 

TS. Phạm Thanh Hà         

Tìm hiểu sự khác biệt giữa chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Lenin của một số học giả Trung Quốc

PDF DOWNLOAD


PGS. TS. Trần Thị Hạnh  

Tác động của tư tưởng và xã hội Nga Xô Viết tới tư tưởng một số trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX

PDF DOWNLOAD


PGS.TS. Đặng Thị Lan và TS. Nguyễn Thị Lê Thư   

Tư tưởng của Lênin về thời kỳ quá độ và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 

PDF DOWNLOAD


TS. Nguyễn Thị Liên và TS. Đoàn Thu Nguyệt        

Vấn đề tư duy ở Xpinoza và Ilyencov       

PDF DOWNLOAD


PGS. Trần Ngọc Liêu và ThS. Hoàng Văn Thắng     

Tư tưởng V.I. Lênin về nhà nước – giá trị cốt lõi và một số vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay               

PDF DOWNLOAD

 

Dư Nguyễn Trung Minh và Dương Thị Lam            

Triết học về con người của Dostoevsky

PDF DOWNLOAD


TS. Nguyễn Thị Như        

E.V. Ilyenkov với vấn đề đồng nhất tư duy và tồn tại trong lịch sử triết học phương Tây     

PDF DOWNLOAD

 

TS. Lê Thị Hồng Nhung  

N.A.Berdyaev trong dòng chảy triết học Nga        

PDF DOWNLOAD


GS. TS. Nguyễn Văn Phòng           

Một số cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội của các học giả Nga hiện nay

PDF DOWNLOAD

               

PGS. TS. Phạm Ngọc Thanh và TS. Nguyễn Thị Thu Hà       

Triết học giáo dục và cải cách giáo dục ở Nga cuối thế kỷ XX và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

PDF DOWNLOAD

               

TS. Phạm Huy Thông      

Vài vấn đề tranh luận trong giới triết học Liên Xô ở thế kỷ XX

PDF DOWNLOAD


ThS. Ngô Đăng Toàn       

Cái riêng, cái chung và cái đơn nhất: từ V.I. Lenin và các nhà marxist Soviet đến Mao Trạch Đông và cách trình bày ở Việt Nam            

PDF DOWNLOAD

 

HVCH. Nguyễn Thị Thu Trang      

Khlebnikov và Husserl – dấu vết của thời hiện đại              

PDF DOWNLOAD

 

ThS. Trần Xuân Trọng

Quan niệm của F.M. Dostoevsky về tính phân cực trong bản chất con người

PDF DOWNLOAD

 

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn           

Quan niệm của Ilyencov về sứ mệnh của tư duy trong tác phẩm Vũ trụ học tinh thần

PDF DOWNLOAD


TS. Nguyễn Minh Tuấn và PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Tư tưởng về cải tiến và đổi mới bộ máy nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt” của Lênin    

PDF DOWNLOAD

                

TS. Lê Thị Vinh  

Triết học lịch sử nhìn từ quan điểm của Nikolay Berdyaev

PDF DOWNLOAD             


TS. Phạm Thu Trang và TS. Phạm Quỳnh Chinh    

Quan niệm về nhân cách của A.N. Lêônchiep trong tác phẩm “Hoạt động, ý thức, nhân cách”

PDF DOWNLOAD

  

-------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top