Triết gia Democritus

Triết gia Democritus 
 
DEMOCRITUS (460? - 370? tCN), triết gia Hy Lạp, người phát triển học thuyết nguyên tử về vũ trụ do thầy ông là triết gia Hy Lạp Leucippus đề xướng ra. Democritus sinh tại Abdera, Thrace. Ông viết rất nhiều, nhưng chỉ còn lưu lại được những đoạn văn rời rạc. 
 
Theo thuyết nguyên tử về vật chất của ông, vạn vật được tạo thành bởi những mảnh nhỏ, vô hình, không phân chia của vật chất tinh thuần (atoma, nguyên tử, nghĩa là không thể chia được). Nguyên tử chuyển động gần như từ vĩnh viễn trong khoảng trống vô hạn (kenon. “chân không''). Mặc dù các nguyên tử được cấu tạo từ cùng một thứ vật chất, nhưng chúng khác nhau về hình dạng, kích thước, trọng lượng, sự liên tục và vị trí. Sự khác biệt định tính mà các giác quan nhận biết được và sự sinh, hoại, diệt của vạn vật là kết quả không phải của những đặc điểm vốn có của các nguyên tử mà là của những sự xếp đặt định lượng của các nguyên tử. Democritus quan niệm sự tạo thành của thế giới như là hệ quả tự nhiên của sự vận động quay cuồng không ngừng của các nguyên tử trong không gian. Các nguyên tử va chạm và quay tròn, tạo nên những sự kết tập lớn hơn của vật chất. 
 
Democritus cũng viết về đạo đức, cho rằng, hạnh phúc hay ''hân hoan'' là điều thiện tối cao - trạng thái đó chỉ đạt được bằng sự điều độ, yên tĩnh và không sợ hãi. Trong những pho sử triết học về sau này, Democritus được coi là triết gia vui cười, ngược với Heraclitus u ám và bi quan hơn, là triết gia than khóc. Thuyết nguyên tử của ông thấy trước sự bảo toàn năng lượng và tính bất khả giản lược của vật chất.
 

----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top