Triết gia Anaximenes

 Triết gia Anaximenes

ANAXIMENES (~ 570 - 500 tCN), triết gia về tự nhiên người Hy Lạp, là nhân vật thứ ba trongtrường phái Miletus (hai người kia là Thales và Anaximander), sinh tại Miletus, Ionia, Tiểu Á. Ông cho rằng, khí là nguyên chất mà với nó mọi vật khác có thể được giản lược. 
 
Để giải thích các vật rắn hình thành từ khí như thế nào, ông đưa ra hai ý niệm về thể tụ (condensation = lượng nhiều hơn) và thể tán (rarefaction – lượng ít hơn). Những tiến trình này tạo thành khí, vô hình trong chính nó, nhưng hữu hình như nước, lửa và chất rắn. 
Ông nghĩ rằng, khí trở nên ấm hơn rồi biến thành lửa khi nó tán loãng, và trở nên lạnh hơn rồi biến thành chất rắn khi nó ngưng tụ. Tầm vóc triết học của ông không nằm ở vũ trụ luận của ông mà ở những nỗ lực khám phá bản chất tối hậu của thực tạ

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top