Hội thảo khoa học quốc tế và tạp chí quốc tế dành cho nghiên cứu sinh - tháng 12/2022

 Hội thảo khoa học quốc tế và tạp chí quốc tế dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 12/2022

Chi tiết: http://www.xuatbanquocte.com/2022/12/mot-so-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-isbn.html

Các tạp chí khoa học quốc tế có phản biện, ISSN, DOI 

tạp chí Khoa học xã hội (hạn nộp bài đến 18.12)

tạp chí y học và dược học (hạn nộp bài đến 1.1.2023)

Tạp chí Tâm lý học và giáo dục (hạn nộ bài đến 28.12)

Tạp chí KHoa học kỹ thuật (hạn nộp bài đến 15.12)

Tập chí Ngữ văn và nghệ thuật (hạn nộp bài đến 11.12)

Tạp chí Hóa và sinh (hạn nộp bài đến 25.12)

----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top