VAI TRÒ CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN KHÍCH QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA ĐÔNG - TÂY

Tên tác giả:

https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.988

 Phạm Hoàng Lan Chi

 phamhoanglanchi999@gmail.com

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Corresponding Author(s) : Phạm Hoàng Lan Chi

 phamhoanglanchi999@gmail.com


Tên bài báo:
VAI TRÒ CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN KHÍCH QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA ĐÔNG - TÂY

Tên tạp chí:

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 11 S. 2 (2021)

Alexander Đại đế được biết đến là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử nhân loại không chỉ với dấu ấn quân sự mà còn trong vai trò đối với quá trình giao lưu văn hóa Đông - Tây. Qua cuộc Đông chinh từ năm 336 đến năm 323 TCN, Alexander đã truyền bá văn hóa Hy Lạp - Makedonia (phương Tây) và tiếp nhận văn hóa Ba Tư, Ấn Độ, Ai Cập… (phương Đông) trên quan điểm tôn trọng sự khác biệt với nhiều hình thức tiếp nhận và tiếp biến văn hóa vô cùng sinh động. Chính ông đã mở ra thời kỳ Hy Lạp hóa vào khoảng thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ I TCN tức là giai đoạn giao lưu, trao đổi và tiếp biến văn hóa sôi động giữa phương Đông và phương Tây trên qui mô rộng lớn và mức độ mạnh mẽ nhất mà trước đó chưa từng xảy ra. Dấu tích đó vẫn còn rõ nét cho đến tận ngày nay. Chính vì vậy, việc nghiên cứu vai trò của Alexander Đại đế trong quá trình giao lưu văn hóa Đông - Tây đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thêm nguồn tư liệu có giá trị cho quá trình nghiên cứu lịch sử trên nhiều góc độ cũng như nhận thức được sự cần thiết của việc học hỏi, giao lưu, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.


----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top