TỪ CUỘC VIỄN CHINH XÂM LƯỢC ĐẾN VIỆC THÀNH LẬP NHƯỢNG ĐỊA ĐÀ NẴNG CỦA THỰC DÂN PHÁP

Tên tác giả:

https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.1043

 Duong Thanh Mung

 thanhmung88@gmail.com

Học viện Chính trị khu vực III, Việt Nam

Corresponding Author(s) : Duong Thanh Mung

 thanhmung88@gmail.comTên bài báo:
TỪ CUỘC VIỄN CHINH XÂM LƯỢC ĐẾN VIỆC THÀNH LẬP NHƯỢNG ĐỊA ĐÀ NẴNG CỦA THỰC DÂN PHÁP

Tên tạp chí:

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 11 S. 2 (2021)

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc tiếp cận các nguồn tư liệu là các thư tín, tài liệu lưu trữ, các công trình chuyên khảo kể từ thời điểm liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng xâm lược Việt Nam đến khi ký kết sắc lệnh ngày 1/10/1888. Kết quả chỉ ra rằng, từ năm 1858, với các âm mưu thôn tính và thiết lập thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp đã liên minh với Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng. Sau khi đã khuất phục được triều đình nhà Nguyễn, thực dân Pháp nhanh chóng tổ chức quy hoạch và thiết lập nhượng địa tại các khu vực Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đà Nẵng từ một đơn vị hành chính cấp tỉnh dưới triều Nguyễn đã trở thành một khu vực nhượng địa với hệ thống pháp luật, hành chính và quy chế quản lý riêng của chính quyền thực dân Pháp. Với các nội dung đã nêu, bài viết sẽ góp phần làm rõ hơn những khó khăn, thách thức của thực dân Pháp trong buổi đầu xâm lược Việt Nam; đồng thời, chỉ ra những toan tính của thực dân Pháp trong việc ép buộc triều đình nhà Nguyễn ký kết các hiệp ước để từ đó biến Đà Nẵng trở thành vùng đất nhượng địa.

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top