TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Tên tác giả:

https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.974

 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

 nguyenngocquynhanh@dhsphue.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Corresponding Author(s) : Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

 nguyenngocquynhanh@dhsphue.edu.vnTên bài báo:
TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Tên tạp chí:

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 11 S. 2 (2021)

Tuổi trẻ là giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành và có nhiều nguy cơ dễ bị tổn thương về cảm xúc có thể dẫn đến bệnh tâm thần. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trí tuệ cảm xúc có thể làm giảm các vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên. Bằng chứng cho thấy khoảng ba triệu thanh niên Việt Nam đang gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng chỉ 20% được hỗ trợ và điều trị y tế cần thiết. Nghiên cứu này tìm hiểu mức độ trí tuệ cảm xúc và các yếu tố ảnh hưởng đến nó ở thanh niên Việt Nam nhằm thúc đẩy các giải pháp hiệu quả và thiết thực nhằm nâng cao năng lực tinh thần và cảm xúc của thanh niên Việt Nam. Đây là nghiên cứu cắt ngang được tiến hành ở các trường Đại học trực thuộc Đại học Huế và sử dụng thang đo rút ngọn về trí tuệ cảm xúc của Petrides (TEIQue-SF) nhằm đánh giá trí tuệ cảm xúc của sinh viên. Chỉ số tin cậy Cronbach's alpha cho TEIQue-SF trong mẫu nghiên cứu này là 0,81. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên Đại học Huế có mức độ trí tuệ cảm xúc tương đối cao, thể hiện ở các năng lực về sức khỏe nói chung, năng lực tiết chế cảm xúc và thiết lập mối quan hệ với người khác. Năng lực duy trì mối quan hệ và phản ứng thích hợp với cảm xúc của người khác là ở mức độ thấp nhất trong tất cả các năng lực của trí tuệ cảm xúc. Sinh viên Đại học Sư phạm có năng lực trí tuệ cảm xúc tốt hơn sinh viên ở các trường Đại học khác do một số năng lực thành phần của trí tuệ cảm xúc được lồng ghép vào chương trình đào tạo. Nam giới tốt hơn nữ giới về năng lực tự chủ. Không có sự khác biệt về trí tuệ cảm xúc giữa sinh viên nông thôn và thành thị. Kết quả nghiên cứu này gợi ý rằng chương trình phát triển trí tuệ cảm xúc nên được đưa vào chương trình giáo dục cho sinh viên đại học và tập trung vào phát triển năng lực duy trì quan hệ và phản ứng thích hợp với cảm xúc của người khác.

----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top