KẾT NỐI CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN TRONG CHUYỆN HOA, CHUYỆN QUẢ (PHẠM HỔ)

Tên tác giả:

https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.963

Trần Thị Nhung

nhungtt@tnue.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam; Học viện Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại thương, Bắc Kinh, Trung Quốc

 Thượng Phong

Học viện Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại thương, Bắc Kinh, Trung Quốc

Corresponding Author(s) : Trần Thị Nhung

 nhungtt@tnue.edu.vnTên bài báo:
KẾT NỐI CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN TRONG CHUYỆN HOA, CHUYỆN QUẢ (PHẠM HỔ)

Tên tạp chí:

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 11 S. 2 (2021)

Hiện nay, nhân loại đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề đó là do sự thiếu kết nối con người và thiên nhiên. Trẻ em là một trong những lứa tuổi có sự kết nối với thiên nhiên tương đối tốt, tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa, sự kết nối này ngày nay đang giảm dần và ở mức cảnh báo. Bài viết vận dụng lí thuyết về kết nối con người với thiên nhiên, vận dụng phương pháp khảo sát, thống kê, từ đó chỉ ra rằng Chuyện hoa, chuyện quả của Phạm Hổ là một tác phẩm văn học trẻ em thể hiện các hình thức kết nối thiên nhiên đa dạng và thể hiện chiều sâu triết học trong mối quan hệ con người với thiên nhiên. Từ đó khẳng định Chuyện hoa, chuyện quả không chỉ là một tác phẩm văn học trẻ em có giá trị riêng về phương diện văn học mà còn có giá trị về phương diện tác động tích cực đến mối quan hệ con người và thiên nhiên.----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top