GIỚI TÍNH VÀ NƠI MUA SẮM: MỘT PHÂN TÍCH XÃ HỘI SO SÁNH GIỮA CHỢ TRUYỀN THỐNG VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Tên tác giả:

Aayushi Verma

 aayushivermajnu01@gmail.com

Khoa Xã hội học, Trường Đại học Lucknow, Ấn Độ

 Pawan Kumar Misra

Khoa Xã hội học, Trường Đại học Lucknow, Ấn Độ

Corresponding Author(s) : Aayushi Verma

 aayushivermajnu01@gmail.comTên bài báo:
Promoting the position of farmers in the current process of industrialization and modernization in the red river delta of Vietnam


Tên tạp chí:

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 11 S. 2 (2021)

Bài nghiên cứu này nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của khách hàng tại mô hình chợ truyền thống (gồm chợ bộ lạc và chợ nông thôn) và trung tâm thương mại, và xu hướng giới tính đã đóng vai trò quan trọng thế nào đối với động cơ và quyết định mua hàng. Bài báo cũng xem xét một số yếu tố ảnh hưởng đến động cơ và quyết định mua sắm khi thay đổi địa điểm mua cũng như trong khác biệt giới tính. Cụ thể hơn bài báo nghiên cứu xu hướng giới tính của người tiêu dùng hoặc người tham gia lao động có mối quan hệ như thế nào đối với địa điểm mua sắm. Tương tự, bài báo cũng khảo sát mối liên hệ giữa hàng hóa, nhãn hiệu và giới tính. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng xem xét xu hướng mua sắm tại hai loại hình mua bán khác nhau ở Ấn Độ và phân biệt sự đối lập về giới tính thông qua các nghiên cứu đi trước. Nói cách khác, bài.
----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top