Le Thanh Huong - Traditional lacquer painting as the cradle of Vietnamese lacquer art of painting

Tên tác giả:
Le Thanh Huong


Tên bài báo:
Traditional lacquer painting as the cradle of Vietnamese lacquer art of painting


Tên tạp chí:
Universum: Philology and Art Studies


Năm, số, trang:

№ 9(99), pp. 31-34, 


DOI: 10.32743/UniPhil.2022.99.9.14198. 

ISSN 2311-2859


Thông tin trích dẫn:
Le Thanh Huong (2022), Traditional lacquer painting as the cradle of Vietnamese lacquer art of painting, Universum: Philology and Art Studies, № 9(99), pp. 31-34, DOI: 10.32743/UniPhil.2022.99.9.14198. ISSN 2311-2859

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top