Nguyen Thi Thu Hoan - Assessing the impacts of some major factors on Vietnam- United States trade: a gravity model

Tên tác giả:

Nguyen Thi Thu Hoan

Tên bài báo:

ASSESSING THE IMPACTS OF SOME MAJOR FACTORS ON VIETNAM- UNITED STATES TRADE: A GRAVITY MODEL

Tên hội thảo:

ECONOMICS, BUSINESS, INNOVATIONS: Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference. – Penza, Russia: ICNS "Science and Education". - 2022. - 88 pages.

Năm, số, trang:

39-45

ISBN 978-5-00173-445-1


Thông tin trích dẫn:

Nguyen Thi Thu Hoan (2022), Assessing the impacts of some major factors on Vietnam- United States trade: a gravity model in ECONOMICS, BUSINESS, INNOVATIONS: Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference. – Penza, Russia: ICNS "Science and Education", pp. 39-45, ISBN 978-5-00173-445-1

Full text

----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top