Do Thi Hoa Hoi, Le To Nam - Buddhism and sustainable development of Kien Giang province, Vietnam

Tên tác giả:
Do Thi Hoa Hoi, Le To Nam

Tên bài báo:
Buddhism and sustainable development of Kien Giang province, Vietnam


Tên tạp chí:
Universum: Social Sciences


Năm, số, trang:
2022, № 8(87), pp. 17-21

DOI: 10.32743/UniSoc.2022.87.8.14197

ISSN 2311-5327.Thông tin trích dẫn:
Do Thi Hoa Hoi, Le To Nam (2022), Buddhism and sustainable development of Kien Giang province, Vietnam, Universum: Social Sciences,  № 8(87), pp. 17-21, DOI: 10.32743/UniSoc.2022.87.8.14197, ISSN 2311-5327


----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top