Vo Thi Kim Loan - E-learning application according to the flipped classroom model towards approaching the fourth industrial revolution

Tên tác giả:
Vo Thi Kim Loan


Tên bài báo:
E-learning application according to the flipped classroom model towards approaching the fourth industrial revolution


Tên tạp chí:
Universum: Psychology and Education


Năm, số, trang:
2022, №7(97)

DOI: 10.32743/UniPsy.2022.97.7.14015

ISSN 2311-6099. 


Full text
PDF

Thông tin trích dẫn:
Vo Thi Kim Loan (2022), E-learning application according to the flipped classroom model towE-learning application according to the flipped classroom model towards approaching the fourth industrial revolutionards approaching the fourth industrial revolution, Universum: Psychology and Education, №7(97), DOI: 10.32743/UniPsy.2022.97.7.14015, ISSN 2311-6099. 

----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top