Le Thi Tuyet, Mai K Da - Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam

Tên tác giả:
Le Thi Tuyet, Mai K Da

Tên bài báo:
Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam

Tên tạp chí:
Economy and Society


Năm, số, trang:
2022, №6(97)-2, pp. 493-499, 

DOI 10.46566/2225-1545_2022_2_97_493

ISSN 2225-1545.

Thông tin trích dẫn:
Le Thi Tuyet, Mai K Da (2022), Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam, Economy and Society,  №6(97)-2, pp. 493-499, DOI 10.46566/2225-1545_2022_2_97_493, ISSN 2225-1545.

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top