Понимание принципов построения евангелических сообществ во Вьетнаме - Ле Тхи Тует, Май К Да

Tên tác giả:
Ле Тхи Тует, Май К Да


Tên bài báo:
Понимание принципов построения евангелических сообществ во Вьетнаме


Tên tạp chí:
Экономика и социум


Năm, số, trang:
2022, №6(97)-2, C. 493-499

DOI 10.46566/2225-1545_2022_2_97_493

ISSN 2225-1545


Full text


Thông tin trích dẫn:
Ле Тхи Тует, Май К Да (2022), Понимание принципов построения евангелических сообществ во Вьетнаме, Экономика и социум, №6(97)-2, C. 493-499, DOI 10.46566/2225-1545_2022_2_97_493, ISSN 2225-1545.

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top