Khuat Thi Vang - Promoting the position of farmers in the current process of industrialization and modernization in the red river delta of Vietnam

Tên tác giả:
Khuat Thi Vang

Tên bài báo:
Promoting the position of farmers in the current process of industrialization and modernization in the red river delta of Vietnam

Tên tạp chí:
 Bulletin of Science and Education

Năm, số, trang:
2022, № 5 (125)., P. 1, pp. 105-110.

DOI: 10.24411/2312-8089-2022-10512.

ISSN 2312-8089


----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top