Nguyen Huu Cong, Nguyen Thi Le Thu - The awareness of the local authorities on climate change in the north central region of Vietnam

Nguyen Huu Cong, Nguyen Thi Le Thu (2021), The awareness of the local authorities on climate change in the north central region of Vietnam, Economy and Society, №12(91)-1, P.1, pp. 439 – 451, ISSN 2225-1545


----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top