Tháng 02 năm 2022 - Hỗ trợ đăng gấp bài báo tạp chí khoa học, hội thảo khoa học để thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên

Tháng 02 năm 2022

Hỗ trợ đăng gấp bài báo tạp chí khoa học, hội thảo khoa học để thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên

Thi nâng ngạch, thăng hạng giảng viên cần bài báo tạp chí hội thảo khoa học bên em có thể hỗ trợ đăng báo gấp.
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh làm điều kiện bảo vệ luận án.
Hỗ trợ đăng báo, tạp chí khoa học, hội thảo khoa học để thi đầu vào nghiên cứu sinh
Hỗ trợ đăng báo, tạp chí khoa học, hội thảo khoa học để thi nâng ngạch, thăng hạng giảng viên
trên các tạp chí khoa học có mã số ISSN, trên các hội thảo khoa học có kỷ yếu ISBN

Hỗ trợ và tư vấn đăng báo các ngành thuộc lĩnh vực KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, cụ thể như các chuyên ngành:
- Báo chí
- Dân tộc học
- Đạo đức
- Địa lý
- Khoa học
- Khoa học chính trị
- Kinh tế
- Lịch sử
- Lịch sử nghệ thuật
- Luật học
- Nghiên cứu văn hóa
- Nghiên cứu văn học
- Ngôn ngữ học
- Nhân chủng học
- Nhân khẩu học
- Sư phạm
- Tâm lý học
- Tâm lý giáo dục
- Thẩm mỹ
- Thần học
- Khoa học quân sự
- Tôn giáo
- Triết học
- Xã hội học
- Khoa học quản lý
* Và nhiều chuyên ngành XHNV khác.

Liên hệ để được hỗ trợ:
Website: xuatbanquocte.com
E-mail: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo: 0964.760.502
----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top