Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhập thế trong Phật giáo và phong trào nhập thế của Phật giáo Miền Nam với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

ThS. Trương Tất Thắng – ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Đại học Phòng cháy Chữa cháy): Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhập thế trong Phật giáo và phong trào nhập thế của Phật giáo Miền Nam với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.


HỘI THẢO QUỐC TẾ
TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI:
ỨNG XỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
Thời gian: Thứ 6 ngày 03/12/2021.
- Trực tiếp: Nhà E, phòng 304 (Phiên toàn thể) và 307, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
- Trực tuyến: Phòng họp ảo trên nền tảng Zoom.


----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top