Giá trị nhân sinh trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ ở xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


TS. Phạm Hoàng Giang (ĐHQG Hà Nội) và Lý Tòn Nhất: Giá trị nhân sinh trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ ở xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.


HỘI THẢO QUỐC TẾ
TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI:
ỨNG XỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
Thời gian: Thứ 6 ngày 03/12/2021.
- Trực tiếp: Nhà E, phòng 304 (Phiên toàn thể) và 307, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
- Trực tuyến: Phòng họp ảo trên nền tảng Zoom.
----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top