Các tôn giáo Tây Nam Bộ trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Hương (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam): Các tôn giáo Tây Nam Bộ trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.


HỘI THẢO QUỐC TẾ
TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI:
ỨNG XỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
Thời gian: Thứ 6 ngày 03/12/2021.
- Trực tiếp: Nhà E, phòng 304 (Phiên toàn thể) và 307, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
- Trực tuyến: Phòng họp ảo trên nền tảng Zoom.


----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top