Nguyen Tai Nang - Legal provisions on financial autonomy at Vietnamese public universities

Nguyen Tai Nang

Legal provisions on financial autonomy at Vietnamese public universities

Pp. 47-50.

TOPICAL ISSUES OF THE ECONOMY. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference (November 5, 2021 ), Penza city (Russia): ICNS "Science and Education". - 2021 .- 234 pages.

ISBN 978-5-00173-038-5

  


----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top