Hội thảo khoa học quốc tế kỷ yếu ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021

Hội thảo khoa học quốc tế kỷ yếu ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021

Share your research, Maximize your impacts


- Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.

- Nhận bài viết từ 8 trang.

- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga

- Kỷ yếu có mã số sách ISBN

- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.

- Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.


Xem chi tiết tại đây: https://bit.ly/3nwzz7v


----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top