Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 có mã số ISBN

Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 có mã số ISBN 

Share your research, Maximize your impacts


- Hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.
- Nhận bài viết từ 8 trang.
- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga
- Kỷ yếu có mã số sách ISBN
- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.
- Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.
- Đối tượng tham gia: nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top