Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau - Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979

Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau

Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979

DOI: 10.24411/2312-8089-2021-11307

ISSN 2541-7851

Bulletin of Science and Education

2021. № 13 (116). P.2

Pp. 36-43.

Full Text----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top