Solutions for promoting university autonomy in Vietnam - Nguyen Tai Nang


Nguyen Tai Nang

Solutions for promoting university autonomy in Vietnam


Globus: social sciences. 

Т.7 № 2 (36)/2021 Tr, 23-28. 

ISSN 2713-3087.

DOI: 10.52013/2713-3087-36-2-5

download PDF


----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top