Guaranteeing of children's rights in family culture in Vietnam - Nguyen Van Dai

Nguyen Van Dai. Guaranteeing of children's rights in family culture in Vietnam // Humanitarian scientific bulletin. 2021. №5. Pp. 189-198. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4782949. 


Thông tin chi tiết:

Nguyen Van Dai

Guaranteeing of children's rights in family culture in Vietnam 


Tên tạp chí:

Humanitarian scientific bulletin. 


Năm, số trang:

2021. №5. Pp. 189-198. 


ISSN 2541-7509. 


DOI: 10.5281/zenodo.4782949. 


download PDF


=========

eLIBRARY.vn - SHARE YOUR RESEARCH, MAXIMIZE YOUR IMPACTS


---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top