Vo Phu Toan - THE RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERAMENTS AND RISK OF DEPRESSION OF STUDENTS AT HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION

 THE RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERAMENTS AND RISK OF DEPRESSION OF STUDENTS AT HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION

https://doi.org/10.47393/jshe.v11i1.938


 Vo Phu Toan

 vophutoantlhgd@gmail.com

Ho Chi Minh City University of Education, Vietnam

Corresponding Author(s) : Vo Phu Toan

 vophutoantlhgd@gmail.com

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education, Vol. 11 No. 1 (2021): UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education (UED-JSHE)

Article Published : Jun 21, 2021

The study aims to determine the relationship between temperaments and risk of depression of students at Ho Chi Minh City University of Education. A cross-sectional survey was implemented with the participation of 404 full-time students. The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) was used to identify the participants’ risk of depression, and the Eysenck Personality Inventory (EPI) to categorize their temperaments. The findings show that there is a relationship between the students’ temperaments and their risk of being depressed.@Xuatbanquocte - xuatbanquocte.com

Đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu sinh tất cả các ngành khoa học xã hội và nhân văn

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top