Lý luận và PPDH bộ môn Văn và tiếng Việt -  Hỗ trợ đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu sinh

Lý luận và PPDH bộ môn Văn và tiếng Việt - Hỗ trợ đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu sinh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Hỗ trợ đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu sinh

ngành, chuyên ngành

- Lý luận và PPDH bộ môn Văn và tiếng Việt

tháng 6,7,8,9,10/2021

-----

Website: xuatbanquocte.com

E-mail: xuatbantapchi@gmail.com

Zalo: 0964.760.502

#xuatbanquocte #dangbaoquocte

tháng 6,7,8,9,10/2021


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com