The information gap in corporate annual reports: Evidence from Vietnam

 Dang Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Thu Lien, Le Kim Ngoc, Nguyen Thi Hong Thuy, Pham Thi Bich Chi 2020

The information gap in corporate annual reports: Evidence from Vietnam

Accounting, Vol. 6, Issue 5,  pp. 899-912.

Scopus

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top