The information gap in corporate annual reports: Evidence from Vietnam

elibrary.vn

 Dang Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Thu Lien, Le Kim Ngoc, Nguyen Thi Hong Thuy, Pham Thi Bich Chi 2020

The information gap in corporate annual reports: Evidence from Vietnam

Accounting, Vol. 6, Issue 5,  pp. 899-912.

Scopus

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top