The Effect of Capital Structure on Financial Performance of Vietnamese Listing Pharmaceutical Enterprises

Dinh The Hung, Pham Duc Cuong, 2020

The Effect of Capital Structure on Financial Performance of Vietnamese Listing Pharmaceutical Enterprises

Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB), Vol.7(9), page 329-340 ESCI, Scopus

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top