Studying the impacts of earnings quality on stock return: Experiments in Vietnam

 Dang Ngoc Hung, Vu Thi Thuy Van 2020  

Studying the impacts of earnings quality on stock return: Experiments in Vietnam

International Journal of Advanced and Applied Sciences, 7(4): 45-53

ESCI

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top