Social norms, organizational learning and bribes in emerging economies: a study of foreign invested firms in Vietnam

  Social norms, organizational learning and bribes in emerging economies: a study of foreign invested firms in Vietnam

Binh T.T. Vuong, Thang V. Nguyen, Ngoc T. Phan

Multinational Business Review, 26 October 2020 SSCI

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top