QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS, FINANCIAL CONSTRAINTS, AND INVESTMENT EFFICIENCY: EVIDENCE IN VIETNAM

 Dang Ngoc Hung, Ngo Thanh Xuan 2020  

QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS, FINANCIAL CONSTRAINTS, AND INVESTMENT EFFICIENCY: EVIDENCE IN VIETNAM  

Journal of Organizational Behavior Research, 5(2), 99-113 ESCI

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top