Provincial Governance Quality and Earnings Management: Empirical Evidence from Vietnam

 Provincial Governance Quality and Earnings Management: Empirical Evidence from Vietnam

Anh Nguyen Huu, Chi Duong Thi

Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 2 (2020), PP. 43-52 ISI(Scopus), ESCI

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top