Lecturers’ Research Capacity Assessment Using an Extension of Generalized Fuzzy Multi-criteria Decision-Making Approach

Anh Duc Do,  Thi Hang Dinh, Minh Tam Pham, Thi Hue Truong, Van Loi Ta,  Thuy Lien Luong & Quoc Dat Luu

Lecturers’ Research Capacity Assessment Using an Extension of Generalized Fuzzy Multi-criteria Decision-Making Approach

International Journal of Fuzzy Systems (2020)

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top