Intention to use mobile commerce: Evidence from emerging economies

 Intention to use mobile commerce: Evidence from emerging economies

Bui Huy Nhuong Long Pham Cyrus Mohebbi Hanh Le

International Journal of Enterprise information systems (IJEIS), Vol 16 issue 1, Jan-March 2020 Scopus, ESCI

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top