High-performance work systems and organizational performance across societal cultures

 Dastmalchian, A., Bacon, N., McNeil, Truong Thi Nam Thang, N. et al 2020

High-performance work systems and organizational performance across societal cultures

Journal of International Business Studies 51, 353–388 (2020) SSCI

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top