Forest resources and household welfare: Empirical evidence from North Central Vietnam

 Cuong Van Hoang, Tuyen Quang Tran, Yen Hai Thi Nguyen,   Lan Thanh Nguyen 2020

Forest resources and household welfare: Empirical evidence from North Central Vietnam

Natural Resources Forum, 2020 SSCI

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top