Evaluation the supply chain management in the Accounting Service Firms in Hanoi

 Evaluation the supply chain management in the Accounting Service Firms in Hanoi

Cam Van Bui, Son Tung Ha, Phan Hoa Le, Manh Linh Tran, Duc Dinh Truong

International Journal of multidisciplinary research and analysis

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top