Evaluation of lecturers’ performance using a novel hierarchical multi-criteria model based on an interval complex Neutrosophic set

 Evaluation of lecturers’ performance using a novel hierarchical multi-criteria model based on an interval complex Neutrosophic set

Anh Duc Do, Minh Tam Pham, Thi Hang Dinh, The Chi Ngo, Quoc Dat Luu, Ngoc Thach Pham, Dieu Linh Ha and Hong Nhat Vuong

Decision Science Letters 9 (2020) 119-144

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top