Determinants Influencing Entrepreneurial Intention among Undergraduates in Universities of Vietnam

 Determinants Influencing Entrepreneurial Intention among Undergraduates in Universities of Vietnam

Bui Thi Hong Viet, Nguyen Thi Le Thuy,Tran Manh Dung, Nguyen Thi Anh Thu

Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol 7, No 7, pp. 369-378 ESCI (WoS) & Scopus

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top