Covid-19 - The test of sustainability of development in Vietnam

 Covid-19 - The test of sustainability of development in Vietnam

Cao Thuy Xiem, Truong Doan The

The International Journal of Business and Management, Vol 8, Issue 5, pp. 81-86

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top